Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển

a. Thời gian vận chuyển

Thông thường www.baoanpharmacy.com xử lý vận chuyển đơn hàng cho khách hàng trong khoảng 24h, và khách hàng sẽ nhận được hàng từ 3-5 ngày làm việc kể từ khi www.baoanpharmacy.com xác nhận đơn hàng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp việc giao hàng kéo dài hơn nhưng chỉ xảy ra trong những tình huống bất khả kháng như sau:

  • Nhân viên baoanpharmacy.com liên lạc với khách hàng qua điện thoại không được nên không thể xác nhận đơn hàng.
  • Địa chỉ giao hàng bạn cung cấp không chính xác hoặc khó tìm.
  • Số lượng đơn hàng của baoanpharmacy.com tăng đột biến khiến việc xử lý đơn hàng bị chậm.
  • Đối tác cung cấp hàng cho baoanpharmacy.com chậm hơn dự kiến khiến việc giao hàng bị chậm lại hoặc đối tác vận chuyển giao hàng bị chậm.
  • Đối tác vận chuyển hàng hóa cho baoanpharmacy.com bị chậm trễ trong việc xử lý giao nhận.

b. Về phí vận chuyển

Về phí vận chuyển, www.baoanpharmacy.com miễn phí cho những đơn hàng có giá trị 1,000,000 đồng trở lên. Đối với đơn hàng dưới 1,000,000 đồng thì www.baoanpharmacy.com thu phí vận chuyển 20,000/đơn.